Bli återförsäljare Vi levererar till hela Skåne Kontakta Mats Khakhar 070 66 85 302 eller maila info@aarenlunds.se för mer information om priser och avtal.
Aarenlunds    honung    är    en    skånsk naturprodukt utan tillsatser. Vår gårdsslungade honung får sin karaktär av den lokala skånska naturen vilket gör att den varierar i färg, konsistens och smak under året. Aarenlunds strävar efter att använda en så skonsam process som möjligt vid honungens framställning för att bevara så mycket som möjligt av honungens karakteristiska smak- och näringsegenskaper.
Aarenlunds honung
Försäljning Direktförsäljning efter överenskommelse Kontakta oss på 0701 477 580 Aarenlunds gård Hoby Mosse 212 225 91 Lund Aarenlunds, kontoret Studentgatan 12, nb 223 62 Lund Butiker Coop Forum Traktorvägen , Lund Coop Konsum Genarp Coop Nära Flöjtvägen, Lund Coop Nära Trollebergsvägen, Lund ICA Jägaren, Nöbbelövstog, Lund ICA Satelliten, Råbyvägen, Lund ICA Tornet, Uardavägen, Lund
000webhost logo