Min egen honung - Honung på kupa Om du hade en bikupa hos dig hur hade honungen smakat då? Du har kanske funderat på att skaffa bin men tycker att det behövs för mycket utrustning och kanske inte vill slunga honungen i köket? Och vad ska man göra om bina inte klarar vintern? Min egen honung är en tjänst från Aarenlunds biodling för privatpersoner och företag som själv vill sköta bin och skörda sin egen honung. Fördelen med Min egen honung är att du slipper köpa material till bikupor, får tillgång till lokaler och utrustning anpassade för honungshantering, har tillgång till rådgivning och vet att du alltid kommer att ha bin till våren. Att hyra ett bisamhälle kostar, inom 1 mil från Aarenlunds gård, 3500 kr per år. I priser ingår bland annat all honung från bisamhället, fri rådgivning, tillgång till slungutrustning, behandling för varroa, ansvarsförsäkring och myndighetskontakter. Vid längre avstånd tillkommer en kostnad på 300 kr per påbörjad mil. Kontakta oss på info@aarenlunds.se för fullständiga villkor.
Det   är   bra   att   höra   sig   för   så   att   inga grannar    är    allvarligt    allergiska    mot bistick.    Visserligen    är    våra    bin    av den   snälla   rasen   buckfast,   men   alla bin sticks om de blir provocerade. När   du   väljer   plats   är   det   bra   att   se till   att   bina   inte   flyger   direkt   ut   mot altaner   eller   andra   ytor   där   ni   eller andra   ofta   rör   er.   I   Lund   krävs   inga tillstånd     för     att     ha     bin,     även     i tätbebyggda områden. Bina   mår   bäst   om   de   inte   står   i   direkt solljus,    men    ska    framföralt    ha    under vinterhalvåret. Kupan   ska   helst   inte   placeras   direkt på   marken   utan   gärna   lite   upphöjt. Några   staplade   stenplattor   eller   en träbänk   är   lämpligt   att   ställa   kupan på.    Tänk    på    att    en    kupa    full    med honung kan väga närmre 100 kg.
Innan du skaffar bin
000webhost logo