© 2018 Aarenlunds biodling AB info@aarenlunds.se Vi hämtar bisvärmar De flesta människor vet att bin kan svärma. Att bin svärmar är artens naturliga sätt att föröka sig och fortleva. Biodlarna strävar efter att öka antalet bisamhällen utan svärmning genom olika skötselmetoder. Trots biodlarens åtgärder svärmar ibland bina. Svärmning innebär att drottningen tillsammans med hälften av samhället bin flyger iväg. De sätter sig i en buske eller ett träd i en gemensam klunga (=svärm). Därifrån skickar svärmen ut spejarbin för att hitta ny bostad. Tiden att hitta ny bostad kan variera från någon timme upp till fler dagar. Ofta hittar bina ett ihåligt träd, en skorsten eller liknande där svärmen kan bosätta sig. För att kunna ta reda på bisvärmen bör den hämtas före de bosätter sig permanent. När svärmen hittat en permanent bostad är den mycket svårare att plocka bort. Kontakta oss för hämtning av bisvärmar på 070 66 85 302
www.000webhost.com