Bin
och odling
i samverkan 
Vi producerar honung, hyr ut bisamhällen,utför pollineringsuppdrag och hämtar bisvärmar. Med säte i Lund bedriver Aarenlunds biodling AB ett nära samarbete med det Skånska jordbruket för att öka avkastningen och bevara den biologiska mångfalden.
Välkommen till Aarenlunds -biodling i samverkan med Skånes lantbrukare
Aarenlunds biodling AB Hoby Mosse 212 225 91 Lund info@aarenlunds.se
www.000webhost.com